Muusikariistad võimaldavad lastel avastada muusika maailma läbi mängulise õppe, arendades samal ajal nende muusikalist oskust ja loovust. Sellesse kategooriasse kuuluvad keeltrumm ja süntesaator, mis pakuvad lastele võimalust avastada oma muusikalist talenti.

Filter